Halmstad Officierssmäss

Officerssällskapet

Om officerssällskapet

Officerssällskapet är en ideell förening som förvaltar Luftvärnsregementets officersmäss och värnar om regementets traditioner.

Sällskapet arbetar även aktivt med att skapa en trevlig miljö, där umgänge och gemensamma aktiviteter står i centrum. Mässen är en central mötesplats för våra medlemmar.

Medlemskap

Våra medlemmar får ta del av en rad olika förmåner – erbjudanden på resor och aktiviteter, rabatterade priser på våra gemensamma tillställningar, samt också möjlighet att låna mässens lokaler.

Halmstad Officerssällskap består av yrkesofficerare (lägst OR6/OF1), civilanställda, personal med bottenplacering vid Luftvärnsregementet men som tjänstgör i Halmstad Garnison, samt personal tillhörande Hallandsgruppen.

Kadetter, samt yrkesofficerare och civilt anställda av Luftvärnsregementet som tjänstgör på annan ort, har gått i pension eller har övergått till annan verksamhet, erbjuds medlemskap i Halmstad Officerssällskap till en reducerad kostnad.

Medlemskap i övrigt kan beviljas efter framställan till Halmstad Officerssällskap.

Bli medlem
För att bli medlem i officerssällskapet betalar du enkelt in medlemsavgiften till vårt bankgiro.

Ordinarie avgift: 250 kr/medlemsår
Reducerad avgift: 100 kr/medlemsår *

Bankgiro: 5408-7382
Märk inbetalningen med namn och mailadress.

* Gäller kadetter, anställda på annan ort och pensionärer.

Styrelsen

Officerssällskapets styrelse består av åtta medlemmar, där majoriteten arbetar som officerare på Luftvärnsregementet.

Vi har fått följa många av våra gäster genom flera viktiga händelser i deras liv – från examen, till bröllop, dop och födelsedagsfester. Detta är något vi värderar högt och vi strävar alltid efter att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster.